تحلیل تکمیلی طلا

طی هفته گذشته در بازار جهانی طلا شاهد افزایش قیمت بودیم که قیمت ها در طلای داخلی با افزایش شارپی روبرو شد.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»در جریان معاملات هفته قبل، سقف قیمتی آبشده ۵۵۵۰۰۰ تومان و برای سکه ۱۲۸۲۰۰۰ تومان رویت شد و طلا جهانی با رویت سطح ۱۳۵۸ دلاری مواجه بود که در پایان هفته گذشته با عدد ۱۳۴۶ دلاری بسته شد.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در تایم روزانه اونس طلا نشان می دهد که مقاومت فعلی در دامنه ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷قرار دارد و انتظار جلوگیری رشد قیمت از این سطح دیده می شود و در صورت شکست این سطح قیمت می تواند به دامنه مقاومتی ۱۳۷۵ دلاری افزایش پیدا کند و حمایت فعلی در دو محدوده قرار دارد و محدوده اولیه بین ۱۳۳۱ دلاری الی ۱۳۱۶ دلاری و محدوده دوم بین ۱۳۰۸ دلاری الی ۱۲۹۰ دلاری که در هفته جاری می تواند با مقاومت و حمایت های اشاره شده روبرو شود.

با توجه به تحلیل بالا سناریوهایی مطرح خواهد بود.

سناریو های احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در صورتی که اونس طلا بالای دامنه قیمتی ۱۳۳۸ دلاری پایدار باشد احتمال رشد دوباره به اهداف ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۶ دلاری وجود دارد و پس از شکست دامنه ۱۳۵۶ دلاری می تواند مجدد با مقاومت های ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷ دلاری مواجه شود.

سناریو کاهشی: چنانچه اونس طلا بعد از شکل گیری سناریو افزایشی با رویت دامنه ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۶ دلاری روبرو شود باید درنظر داشت که سناریو کاهشی با عدم شکست سقف ۱۳۵۷.۵۰ دلاری به اهداف ۱۳۴۲ - ۱۳۳۸ الی ۱۳۳۱ دلاری وجود دارد.

سناریو برگشتی: چنانچه با سناریو کاهشی قیمت به دامنه قیمتی ۱۳۳۱  الی ۱۳۱۶ دلاری مواجه باشد با عدم شکست سطح حمایتی ۱۳۱۶ دلاری می تواند مورد برگشت و افزایش قرار گیرد که اهداف شامل ۱۳۳۸، ۱۳۴۲ و ۱۳۵۰ دلاری است.

شایان ذکر است که با شکست حمایت ۱۳۱۶ دلاری قیمت به دامنه ۱۳۰۸ الی ۱۲۹۰ دلاری کاهش پیدا می کند.

تحلیل آبشده طلای نقدی در هفته جاری

در نمودار آبشده طلا شاهد افزایش قیمت با پایداری قیمت به هدف ۵۵۰۰۰۰ تومان که سقف قیمتی ۵۵۵۰۰۰ تومان را رویت کرده است که دیده می شود در هفته جاری نوسانات بین ۵۲۸۰۰۰ الی ۵۵۵۰۰۰ تومان باشد.

سناریوهای احتمالی آبشده طلای نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت بالای ۵۵۰۰۰۰ تومان تثبیت شود احتمال رشد بیشتر قیمت به هدف ۵۵۵۰۰۰ تومان و پس از شکست ان اهداف شامل ۵۶۰۰۰۰ تومان و ۵۶۸۰۰۰ تومان خواهد بود.

سناریو کاهشی: چنانچه توانایی پایداری قیمت بالای ۵۵۰۰۰۰ تومان نداشته باشد قیمت با عدم شکست ۵۵۵۰۰۰ تومان می تواند کاهش پیدا کند که اهداف شامل ۵۴۵۰۰۰ - ۵۴۰۰۰۰ - ۵۳۵۰۰۰ تومان در مرحله اول خواهد بود.

سناریو برگشتی:

حالت اول: چنانچه قیمت به دامنه ۵۴۰۰۰۰ کاهش پیدا کند عدم شکست این سطح می تواند نقش برگشت را ایفا کند و اهداف شامل ۵۴۵۰۰۰ - ۵۵۰۰۰۰ و ۵۵۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

حالت دوم: چنانچه بعد از شکل گیری سناریو کاهشی قیمت در محدوده ۵۳۵۰۰۰ الی ۵۳۲۰۰۰ تومان قرار گیرد با عدم شکست ۵۲۸۰۰۰ احتمال برگشت قیمت برای افزایش به سمت ۵۴۰۰۰۰- ۵۴۵۰۰۰ و ۵۵۰۰۰۰ تومان وجود دارد.

تحلیل آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

در این نماد هم همانند نمودار نقدی با کمی اختلاف افزایش داشتیم که با همان سناریوها در این هفته روبرو است.

سناریوهای احتمالی آبشده طلا نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت بالای ۵۵۰۰۰۰ تومان تثبیت شود احتمال رشد بیشتر قیمت به هدف ۵۵۵۰۰۰ تومان و پس از شکست آن اهداف شامل ۵۶۰۰۰۰ تومان و ۵۶۸۰۰۰ تومان خواهد بود.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت  توانایی پایداری بالای ۵۵۰۰۰۰ تومان نداشته باشد قیمت با عدم شکست ۵۵۵۰۰۰ تومان می تواند کاهش پیدا کند که اهداف شامل ۵۴۵۰۰۰ - ۵۴۰۰۰۰ - ۵۳۵۰۰۰ تومان در مرحله اول خواهد بود.

سناریو برگشتی:

حالت اول: چنانچه قیمت به دامنه ۵۴۰۰۰۰ کاهش پیدا کند عدم شکست این سطح می تواند نقش برگشت را ایفا کند و اهداف شامل ۵۴۵۰۰۰ - ۵۵۰۰۰۰ و ۵۵۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

حالت دوم: چنانچه بعد از شکل گیری سناریو کاهشی قیمت در محدوده ۵۳۵۰۰۰ الی ۵۳۲۰۰۰ تومان قرار گیرد با عدم شکست ۵۲۸۰۰۰ احتمال برگشت قیمت برای افزایش به سمت ۵۴۰۰۰۰- ۵۴۵۰۰۰ و ۵۵۰۰۰۰ تومان وجود دارد.

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در این نماد هفته گذشته با رشد ۵۰ هزارتومانی مواجه شد که سقف قیمتی هفته گذشته ۱۲۸۲۰۰۰ تومان و کف قیمتی آن ۱۲۳۰۰۰۰ تومان بود.

دیده می شود که در هفته جاری در دامنه ۱۲۸۲۰۰۰ الی ۱۲۵۰۰۰۰ تومان در حال نوسان باشد.

در هفته جاری رویت مجدد دامنه ۱۲۷۸۰۰۰ الی ۱۲۸۲۰۰۰ تومان با عدم شکست این دامنه می تواند مورد عرضه قرار گیرد که اهداف این عرضه و کاهش شامل ۱۲۷۰۰۰۰ - ۱۲۶۲۰۰۰ و ۱۲۵۸۰۰۰ تومان خواهد بود و پس از رویت اهداف می تواند با دو سناریو برگشتی مواجه شود که شامل برگشت از دامنه ۱۲۶۵۰۰۰ با عدم شکست ۱۲۶۲۰۰۰ تومان و برگشت دوم دامنه ۱۲۵۲۰۰۰ تومان با عدم شکست ۱۲۵۰۰۰۰ تومان به اهداف ۱۲۶۵۰۰۰ - ۱۲۷۰۰۰۰ - ۱۲۷۸۰۰۰ تومان وجود دارد.

چنانچه دامنه مقاومتی اشاره شده که سقف آن ۱۲۸۲۰۰۰ تومان است شکسته شود انتظار رشد بیشتر قیمت به هدف ۱۲۹۲۰۰۰ تومان وجود دارد.

منبع: طلا چارت

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بازار جهانی

آموزش