202873_195be.jpg

موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اعلام کرد: تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۵ به ۲۵۲۷ میلیون تن می‌رسد که ۳۳.۹ میلیون تن (۱۰.۳ درصد) پایین‌تر از میزان رکورد سال ۲۰۱۴ است.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بررسی عرضه و تقاضای غلات، چشم‌انداز جدیدی از بازار جهانی این محصولات را فراهم می‌کند.

ارزیابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای غلات در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم‌انداز محصولات و وضعیت مواد غذایی منتشر می‌شود، مکمل خلاصه گزارش ماهانه است.

تحلیل‌های دقیق‌تر درباره بازارهای جهانی غلات و همچنین سایر مواد غذایی مهم در گزارش چشم‌انداز مواد غذایی دوبار در سال منتشر می‌شود. گزارش حاضر، آخرین پیش‌بینی خلاصه ماهانه فائو در زمینه تولید، عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غلات در سال ۲۰۱۵ می‌باشد که در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۱۵ برابر با ۱۲ آذر ۱۳۹۴ منتشر شده است.

گزارش خلاصه ماهانه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) در سال ۲۰۱۶ در تاریخ‌های ۴ فوریه، ۳ مارس، ۷ آوریل، ۵ می، ۲ ژوئن، ۷ ژوئیه، ۸ سپتامبر، ۶ اکتبر، ۱۰ نوامبر و ۸ دسامبر منتشر خواهد گردید.

انتظار می‌رود با وجود پیش‌بینی کاهش میزان تولید غلات در سال ۲۰۱۵، تولید جهانی غلات برای تامین مصرف جهانی کافی باشد که این امر مستلزم کاهش جزیی ذخایر می‌باشد.

پیش‌بینی اخیر حاکی از آن است، تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۵ به ۲۵۲۷ میلیون تن برسد که ۲.۶ میلیون تن کمتر از پیش‌بینی ماه گذشته و ۳۳.۹ میلیون تن (۱۰.۳ درصد) پایین‌تر از میزان رکورد سال ۲۰۱۴ است.

دلیل اصلی بازنگری کاهشی این ماه با وجود پیش‌بینی افزایش تولید جو و حفظ میزان ماه قبل برای برنج، تنزل میران مورد انتظار برای تولید ذرت و گندم است.

بر اساس پیش‌بینی اخیر، تولید جهانی غلات دانه درشت در سال ۲۰۱۵ با ۱۳۰۱ میلیون تن حدود یک میلیون تن کمتر از میزان مورد انتظار ماه گذشته و ۳۲.۳ میلیون تن (۲.۴ درصد) کمتر از سال ۲۰۱۴ می‌باشد.

دلیل عمده بازنگری در این ماه، کاهش ۵ میلیون تن تولید ذرت در چین به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی می‌باشد.

از سوی دیگر، چشم‌انداز تولید ذرت در برزیل، مکزیک و آمریکا بهبود یافته است. همچنین پس از ماه نوامبر، پیش‌بینی برای تولید جهانی جو به دلیل چشم‌انداز مناسب تولید در اتحادیه اروپا حدود ۱.۴ میلیون تن افزایش یافته است. از آنجا که بخش عمده محصول گندم پیش از این برداشته شده، برآورد می‌شود تولید جهانی گندم به ۷۳۵ میلیون تن برسد که به طور جزیی کمتر از میزان ماه نوامبر است، اما هنوز هم اندکی بیشتر از سال ۲۰۱۴ می‌‌باشد.

تنزل تولید این ماه اساسا به دلیل آب و هوای نامساعد در پاکستان، برزیل و آرژانتین است. پیش‌بینی فائو برای تولید جهانی برنج (معادل برنج آسیاب شده) ۲۰۱۵ پس از ماه گذشته به همان میزان ۴۹۱.۴ میلیون تن ثابت باقی مانده، اما هنوز تقریبا ۳ میلیون تن یا ۰.۶ درصد کمتر از میزان سال۲۰۱۴ است .

بر اساس پیش‌بینی اخیر، مصرف جهانی غلات در سال ۲۰۱۵/۱۶ به ۲۵۲۹ میلیون تن می‌رسد که از ماه گذشته تقریبا تغییری نداشته اما یک درصد بیشتر از سال ۱۵ / ۲۰۱۴ می‌باشد.

مصرف کل غلات دانه درشت در سال ۱۶/ ۲۰۱۵ حدود ۱۳۰۲ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که اندکی بیشتر از میزان مورد انتظار ماه گذشته است.

بر اساس پیش‌بینی، مصرف جهاتی غلات دانه درشت در سال ۲۰۱۵/۱۶ اندکی بیشتر از ۱۵/ ۲۰۱۴ خواهد بود و استفاده از این نوع غلات به عنوان خوراک دام به حدود ۷۴۳ میلیون تن خواهد رسید که ۱.۳ درصد بیشتر از فصل گذشته است.

در مقابل، پیش‌بینی می‌شود، مصرف جهانی گندم با افزایش ۱.۸ درصد از فصل گذشته به ۷۲۸ میلیون تن در سال ۱۶/ ۲۰۱۵ برسد که در این میان، مصرف غذایی گندم با افزایش تقریبا یک درصد به ۴۹۱ میلیون تن و مصرف علوفه‌ای با افزایش تقریبا ۳.۵ درصد به ۱۴۵ میلیون تن می‌رسد.

احتمال می‌رود استفاده از گندم در جیره‌های دامی در اتحادیه اروپا و آمریکا بیشتر افزایش یابد.

به طوری که این افزایش، جبرانی برای کاهش شدید انتظاری مصرف علوفه‌‌ای گندم در کانادا باشد که به دلیل برداشت کمتر گندم ایجاد شده است. پیش‌بینی می‌شود مصرف جهانی برنج با رشد ۱.۳ درصدی به ۴۹۹ میلیون تن برسد که انتظار می‌رود از این میزان حدود ۴۰۲ میلیون تن به عنوان غذای انسان مصرف شود که هم راستا با رشد جمعیت جهان، تقریبا ۱.۴ درصد بیشتر از فصل گذشته است.

بر اساس ارزیابی اخیر فائو، احتمال می‌رود کاهش در ذخایر جهانی غلات این فصل کمتر از میزان پیش‌بینی شده ماه گذشته باشد. دلیل این امر، تعدیلات افزایشی در ذخایر برنج و غلات دانه درشت (اساسا ذرت( است.

پیش‌بینی اخیر حاکی از آن است که ذخایر جهانی غلات تا نزدیک فصول منتهی به ۲۰۱۶ حدود ۶۴۳ میلیون تن می‌باشد که ۵.۸ تن بیشتر از پیش‌بینی ماه گذشته و ۲.۹ میلیون تن یا ۰.۴ درصد کمتر از برآورد ۲۰۱۵ است.

بر این اساس برآورد می‌شود، نسبت ذخایر به مصرف جهانی غلات به حدود ۲۵ درصد برسد که اندکی کمتر از نسبت ۲۵.۶ میلیون تن نسبت به پیش‌بینی ماه گذشته به ۲۷۱ میلیون تن رسیده است که با این میزان تنها ۰.۲ درصد کمتر از رکود فصل گذشته می‌باشد. دلیل اصلی بازنگری ذخایر جهانی غلات دانه درشت، تعدیلات افزایشی ذخایر آمریکا می‌ّاشد. پیش‌بینی برای ذخایر جهانی برنج نیز در مقایسه با ماه گذشته با افزایش همراه بوده است و دلیل اصلی، ذخایر زیاد برنج در بنگلادش، کره و اندونزی است.

پیش بینی می‌شود ذخایر جهانی برنج تقریبا به ۱۶ میلیون تن برسد که ۹۰۰ هزار تن بیشتر از پیش‌بینی ماه نوامبر است، اما هنوز هم حدود ۶ میلیون تن (۳.۶ درصد) کمتر از سال ۲۰۱۵ است. بخش عمده کاهش ذخایر برنج نسبت به سال گذشته در هند و تایلند خواهد بود. در مقابل، احتمال می‌رود ذخایر جهانی گندم در ۲۰۱۶ به ۲۰۷ میلیون تن افزایش یابد که ۴ میلیون تن (۱.۹ درصد) بیشتر از ذخایر ابتدایی خواهد بود.

پیش‌بینی این ماه به دلیل چشم‌انداز ضعیف بازسازی ذخایر در آرژانتین و برزیل، به طور جزیی کمتر از میزان مورد انتظار ماه گذشته می‌باشد. انتظار می‌رود بخش عمده افزایش ذخایر گنم سال آینده بازتابی از افزای زیاد ذخایر در اتحادیه اروپا، چین، آمریکا و روسیه باشد که این میزان بیشتر از کاهش قابل توجه ذخایر در آرژانتین، کانادا، هند و ایران خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود تجارت (صادرات) بین‌المللی غلات در سال ۱۶/ ۲۰۱۵ حدود ۳۶۴.۵ میلیون تن باشد که تقریبا ۱۱ میلیون تن یا ۲.۹ درصد کمتر از رکود سال گذشته می‌باشد. پیش‌بینی برای تجارت غلات پس از ماه گذشته تغییر زیادی نداشته، چرا که کاهش جزیی تجارت گندم و برنج با افزایش تجارت غلات دانه درشت جبران شده است.

پیش‌بینی حاکی از آن است که تجارت جهانی گندم در  ۲۰۱۵/۱۶ )ژوئیه/ ژوئن) در مقایسه با فصل گذشته با کاهش تقریبا ۶.۳ میلیون تن ۴)درصد) به ۱۴۹.۵ میلیون تن برسد که به طور عمده به دلیل پیش‌‌بینی کاهش قابل توجه واردات مراکش، ایران و ترکیه می‌‌باشد. پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی غلات دانه درشت در ۱۶/ ۲۰۱۵ (ژوئیه/ ژوئن) با کاهش ۵.۷ میلیون تن یا ۳.۲ درصد از میزان رکود فصل گذشته به حدود ۱۷۰ میلیون تن برسد.

دلیل اصلی تنزل تجارت جهانی غلات دانه درشت، به ترتیب کاهش ۱۱.۳ درصد و ۹ درصد میزان تجارت جو و سورگوم است و چین، نقش بسزایی در این کاهش خرید دارد. احتمال می‌رود تجارت جهانی ذرت به دلیل واردات کمتر توسط ایران و مکزیک با کاهش ۰.۹ درصد از فصل گذشته به ۱۲۷.۵ میلیون تن تنزل یابد.

در مقابل، پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی برنج در سال تقویمی ۲۰۱۶ به دلیل تقاضای وارداتی قویتر توسط اندونزی، فیلیپین، ایران و نیجریه با افزایش ۲.۶ درصدی مواجه شود.

جمع‌بندی

پیش‌بینی اخیر حاکی از آن است تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۵ به ۲۵۲۷ میلیون تن برسد که ۲.۶ میلیون تن کمتر از پیش‌بینی ماه گذشته و ۳.۹ میلیون تن (۱.۳ درصد) پایین‌تر از میزان رکود سال ۲۰۱۴ است.

دلیل اصلی بازنگری کاهشی این ماه با وجود پیش‌بینی افزایش تولید جو و حفظ میزان ماه قبل برای برنج، تنزل میزان مورد انتظار برای تولید ذرت و گندم است.

بر اساس پیش‌بینی اخیر، مصرف جهانی غلات در سال۱۶/ ۲۰۱۵ به ۲۵۲۹ میلیون تن می‌رسد که از ماه گذشته تقریبا تغییری نداشته، اما یک درصد بیشتر از سال ۱۵/ ۲۰۱۴ است، رشد یک درصدی مصرف غلات اشاره به کاهش شدید رشد به ترتیب از ۳.۲ درصد ثبت شده در سال‌های ۱۵/ ۲۰۱۴  ۱۳۹۳/۹۴) ) و ۱۴/ ۲۰۱۳ (۹۳/ ۱۳۹۲) دارد که به طور عمده نتیجه چشم‌انداز تضعیف تقاضا برای خوراک دام و مصارف صنعتی است.

پیش‌بینی اخیر حاکی از آن است که ذخایر جهانی غلات تا نزدیک فصولی منتهی به ۲۰۱۶ حدود ۶۴۳ میلیون تن است که ۲.۹ میلیون تن یا ۰.۴ درصد برسد که اندکی کمتر از نسبت ۲۵.۶ درصد ۱۵/ ۲۰۱۴ (۹۴/ ۱۳۹۳) است.

پیش‌بینی می‌‌شود تجارت (صادرات) بین‌المللی غلات در سال ۱۶/ ۲۰۱۵ حدود ۳۶۴.۵ میلیون تن باشد که تقریبا ۱۱ میلیون تن یا ۲.۹ درصد کمتر از رکورد سال گذشته است، بر اساس پیش‌بینی فائو، ایران از جمله کشورهایی است که نقش قابل توجهی در کاهش تجارت گندم و ذرت در(۱۶/ ۲۰۱۵ ژوئیه/ ژوئن) و افزایش تجارت برنج در سال تقویمی ۲۰۱۶ دارد.

منبع : ایانا

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بازار جهانی

آموزش