فولاد

در نوامبر امسال در مجموع ۱۳۲ میلیون و ۶۷۱ هزار تن فولاد تولید شد که ۵.۲ درصد نسبت به نوامبر سال قبل رشد نشان می دهد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، انجمن جهانی فولاد در گزارش اخیر خود به تولید فولاد خام ۶۶ کشور عضو پرداخته است و براساس این گزارش، جهان در ۱۱ ماهه نخست امسال بالغ بر یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۲۷۴ هزار تن فولاد خام تولید کرده است که رشد ۰.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

تولید فولاد خام ایران ۱۶ میلیون تنی شد

پایان نوامبر تولید فولاد داخلی رشد  ۲۶.۳ درصدی را ثبت کرد تا تولید از یک میلیون و ۲۵۵ هزار تن در نوامبر ۲۰۱۵ به یک میلیون و ۵۸۵ هزار تن در نوامبر سال جاری میلادی برسد.

تولید فولاد خام ایران در ۱۱ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ به ۱۶ میلیون و ۴۳۵ هزار تن رسید که رشد ۱۱ درصد را درمقایسه با مدت مشابه سال قبل به ثبت رساند.بر همین اساس، ایران همچنان بعد از کشورهای چین، ژاپن، هند، ایالت متحده آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، برزیل، اکراین، ایتالیا، تایوان و مکزیک در رتبه سیزدهم تولید قرار دارد.

خاورمیانه نیز تولید را به ۲۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تن رساند که رشد ۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. در منطقه خاورمیانه، بعد از ایران عربستان با تولید ۵ میلیون تن فولاد خام قرار دارد.

تولید کشور همسایه از مرز ۳۰ میلیون تن گذشت

براساس آمار انجمن جهانی فولاد تولید فولاد خام ترکیه که در ۱۱ ماهه ابتدایی پارسال ۲۸ میلیون و ۸۴۶ هزار تن بود امسال با ۵.۱ درصد رشد ۳۰ میلیون و ۳۲۵ هزار تن شد.

علاوه براین ترکیه در نوامبر هم رشد ۱۰.۴ درصدی را تجربه کرد و تولید را از ۲ میلیون و ۶۳۷ هزار تن در نوامبر ۲۰۱۵ به ۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن در نوامبر سال جاری رساند اما تولید فولاد خام این کشور نسبت به اکتبر کاهشی بوده است.

چین همچنان صدرنشین

براساس آمار این انجمن چین همچنان اصلی ترین تولیدکننده فولاد جهان است که هیچ کشوری یارای نزدیک شدن به آن را ندارد.

تولید ۱۱ ماهه فولاد خام چین به ۷۳۸ هزار و ۹۴۰ هزار تن رسید که برخلاف انتظارات افزایشی بوده و رشد ۱.۱ درصدی داشته است.

تولید فولاد خام چین در ۱۱ ماهه پارسال ۷۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بوده است.

لازم به ذکر است، چین در نوامبر هم رشد ۶ درصدی در تولید را نسبت به نوامبر ۲۰۱۵ ثبت کرده و تولید را از ۶۳ میلیون و ۱۳۳ هزار تن به ۶۶ میلیون و ۲۹۰ هزار تن رساند البته رقم تولید نسبت به اکتبر امسال کمتر است.

ژاپن دومین تولیدکننده بزرگ آسیا ۹۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تن فولاد تولید کرد.

ژاپن یک ماه مانده به اتمام سال تولید را به ۹۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تن رساند که افت ۰.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

پس از ژاپن، هند با تولید ۸۷ میلیون و ۵۳۱ هزار تن و سپس کره جنوبی با تولید ۶۲ میلیون و ۷۷۹ هزار تن قرار دارد.

تایوان هم چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده فولاد خام در منطقه آسیا است که ۱۹ میلیون و ۷۴۵ هزار تن تولید فولاد خام داشته است.

آمارهای انجمن جهانی فولاد حاکی از آن است که ژاپن، هند، کره جنوبی و تایوان به ترتیب ۸ میلیون و ۷۷۰ هزار تن، ۸ میلیون و ۱۰ هزار تن، ۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تن و یک میلیون و ۷۶۵ هزار تن فولاد خام در نوامبر تولید کرده اند.

تولید در اتحادیه اروپا ۱۴۹ میلیون و ۲۵۹ هزار تن شد

در اتحادیه اروپا تولید فولاد خام در ماه نوامبر ۱۳ میلیون و ۶۰۸ هزار تن شد که نسبت به سال قبل که ۱۳ میلیون و ۱۴۴ هزار تن بود رشد ۳.۵ درصدی داشته است.

البته در نوامبر اتحادیه اروپا نسبت به اکتبر سال جاری شاهد افت ۶۱۷ هزار تنی در تولید فولاد خام بوده است.

در مجموع نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۶ حدود ۱۴۹ میلیون و ۲۵۹ هزار تن تولید فولاد خام داشت که افت ۳.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

اصلی ترین تولیدکننده فولاد خام اتحادیه اروپا همچنان آلمان با تولید ۳۸ میلیون و ۸۵۲ هزار تن ظرف مدت ۱۱ ماه از ابتدای سال تا پایان نوامبر بود.

پس از آلمان، ایتالیا با تولید ۲۱ میلیون و ۵۴۶ هزار تن قرار داشت و سپس فرانسه و اسپانیا به ترتیب با تولید ۱۳ میلیون و ۲۶۶ هزار تن و ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تن قرار داشت.

گفتنی است، به جز ایتالیا که رشد ۴.۹ درصدی را در تولیدات به ثبت رسانده کشورهای آلمان، فرانسه و اسپانیا به ترتیب ۲.۱ درصد، ۵.۳ درصد و ۸.۳ درصد افت را ثبت کرده اند.

تولید فولاد خام کشورهای CIS بالغ بر ۰.۴ درصد رشد داشت

کشورهای مشترک مستقل المنافع (CIS) در یازده ماهه امسال ۹۳ میلیون و ۴۴۴ هزار تن فولاد خام تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تولید ۹۳ میلیون و ۷۸ هزار تن بود ۰.۴ درصد رشد داشت.

این کشورها در نوامبر هم ۸ میلیون و ۵۴۶ هزار تن فولاد درمجموع تولید کردند که این رقم نیز ۴.۲ درصد افزایش نسبت به نوامبر سال قبل داشته است.

در بین کشورهای CIS، تولید روسیه ظرف ۱۱ ماه به ۶۴ میلیون و ۶۲۳ هزار تن رسید که افت ۰.۸ درصدی نسبت به پارسال داشت درحالی که اکراین با رشد ۵.۶ درصدی تولید را به ۲۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تن رساند.

شایان ذکر است، روسیه باوجود آنکه در مجموع ۱۱ ماهه افت تولید را ثبت کرده اما در نوامبر رشد ۵ درصد را تجربه کرده و تولید فولاد را به ۵ میلیون و ۹۷۵ هزار تن رسانده است.

اکراین هم با رشد ۳.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (نوابر ۲۰۱۵) تولید خود را یک میلیون و ۹۵۰ هزار تن کرده است.

تولید بیش از ۱۰۱ میلیون تن فولاد در آمریکای شمالی

آمریکای شمالی طی ۱۱ ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۰ میلیون و ۵۳۵ هزار تن فولاد خام تولید کرد که به معنای افت ۰.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بود و عمده این تولید هم ازسوی ایالت متحده آمریکا با تولید ۷۲ میلیون و ۴۱ هزار تن بوده است.

آمارها حاکی از آن است ایالت متحده آمریکا تولید فولاد را ۱.۲ درصد کاهش داده است. این کشور در نوامبر امسال ۶ میلیون و ۲۲۶ هزار تن تولید فولاد خام داشته درحالی که این عدد سال گذشته ۵ میلیون و ۸۳۲ هزار تن بود.

بعد از ایالت متحده آمریکا، بیش ترین تولید در آمریکای شمالی متعلق به مکزیک با تولید ۱۷ میلیون و ۲۸۱ هزار تن در ۱۱ ماهه و یک میلیون و ۶۳۵ هزار تن در نوامبر امسال قرار دارد.

این کشور در مجموع نسبت به سال قبل رشد ماهانه ۱۹.۹ درصدی نسبت به نوامبر ۲۰۱۵ و ۲.۶ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته را به ثبت رسانده است.

فولاد خام برزیل ۲۸ میلیون و ۶۴ هزار تن شد

انجمن جهانی فولاد در گزارش اخیر خود آمارهای تولیدی برزیل را ۲۸ میلیون و ۶۴ هزار تن فولاد خام برای برزیل عنوان کرد که درمقایسه با ۱۱ ماهه نخست سال ۲۰۱۵ افتی بالغ بر ۸.۹ درصد را نشان می دهد.

برزیل که اصلی ترین تولیدکننده فولاد آمریکار جنوبی است در نوامبر هم افت تولید را به ثبت رسانده و تولید این کشور از ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار تن در نوامبر ۲۰۱۵ به ۲ میلیون و ۴۲۶ هزار تن رسید.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بازار جهانی

آموزش