جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹

پیش بینی موسسات مختلف در خصوص وضعیت مس در سه ماه چهارم 2019 و 2020 و ... *متوسط وزنی قیمت ها تا سال 2021 صعودی خواهد بود.

دریافت تصاویر