پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۸

تغییرات قیمت هر تن مس در یکماه اخیر در بورس فلزات لندن

دریافت تصاویر