سکه

معامله گران بازار آتی سکه روز گذشته ۱۲ هزار و ۲۶۷ قرارداد برای تحویل ماه های آینده را به ارزش یک هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال منعقد کردند.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، دیروز در سررسید دی ماه امسال ۴۱ قرارداد منعقد شد که قیمت تسویه سکه با افت ۰.۰۴ درصدی به یک میلیون و ۴۷۷ هزار تومان رسید. در سررسیدهای اسفند امسال و اردیبهشت سال آینده نیز به ترتیب ۲۰۴ و ۱۳۷ قرارداد به ثبت رسید که بهای سکه برای تحویل اسفند ماه با افت ۰.۱۳ درصدی به یک میلیون ۴۹۹ هزار تومان و برای تحویل اردیبهشت سال آینده با رشد ۰.۰۴ درصدی به یک میلیون و ۵۳۸ هزار تومان رسید.

همچنین دو سررسید دورتر بازار که به طور معمول بیشترین حجم قراردادها به این دو سررسید اختصاص دارد، موعد تحویل تیر و شهریور سال آینده هستند که روز گذشته در سررسید تیر یک هزار و ۳۶۴ قرارداد و در سررسید شهریور ۹۷ بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۲۱ قرارداد بر تابلوی معاملات درج شد.  

بهای سکه در قرارداد تحویل تیر سال آینده ۰.۰۴ درصد افت کرد و یک میلیون و ۵۷۶ هزار تومان معامله شد و در قرارداد شهریور سال آینده نیز معامله گران شاهد ثبت سکه یک میلیون و ۶۲۸ هزار تومانی با ۰.۰۳ درصد کاهش بر تابلوی معاملات بودند.