موسسه فیچ

کل اخبار:1
  • روند بهبود اقتصاد چین و چالش های بازار فلزات آسیا

    موسسه فیچ بررسی کرد؛

    روند بهبود اقتصاد چین و چالش های بازار فلزات آسیا

    سال ۲۰۲۰ چشم انداز رشد بخش معدن آسیا با توجه به پاندمی کووید ۱۹ دچار چالش هایی شد که سایه خود را بر روند رشد تولیدات معدنی انداخت. ولی تحلیلگران موسسه فیچ بر این باورند که اوج سختی ها و دشواری ها سپری شده و انتظار می رود عملکرد صنایع معدنی چین که از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ روند بهبود را از سر گرفته، تداوم داشته باشد چراکه حمایت های دولتی از توسعه زیرساخت ها، از تقاضا و قیمت فلزات حمایت می کند.