در شهرستان های تربت حیدریه، رشتخوار، زاوه و مه ولات؛

زعفرانکاران در کارگاه های آموزشی بورس کالا با قواعد «آپشن» آشنا شدند

در پی راه اندازی قریب الوقوع قراردادهای آپشن زعفران، بورس کالا در استان های خراسان رضوی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی کشاورزان و زعفران کاران با این نوع قراردادها کرده است. بطوریکه این دوره ها از دوشنبه هفته جاری به مدت چهار روز (صبح و بعدازظهر) در استان خراسان رضوی و در شهرستان های تربت حیدریه، رشتخوار، زاوه و مه ولات در قالب ۸ دوره برگزار شد.