انتقال انرژی

کل اخبار:1
  • شتاب گیری پروسه انتقال انرژی و سناریوهای فلزات پایه

    شتاب گیری پروسه انتقال انرژی و سناریوهای فلزات پایه

    با در نظر گرفتن سناریوی اختصاصی «شتاب انتقال انرژی وودمکنزی» که بر محدود کردن افزایش درجه حرارت تا ۲ درجه سانتیگراد استوار است، باید ۳۶۰ میلیون تن آلومینیوم، ۹۰ میلیون تن مس و ۳۰ میلیون تن نیکل برای پروسه انتقال انرژی طی ۲۰ سال آینده فراهم شود. این سطح از افزایش، چالش های آشکاری را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد می کند.