تالار سیمان

کل اخبار:497
 • معامله ۵۵۷ هزار تن محصول در بورس کالا

  معامله ۵۵۷ هزار تن محصول در بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران در آخرین روز بهمن (دوشنبه ۳۰ بهمن ماه) میزبان دادوستد ۵۵۷ هزار و ۴۳۴ تن انواع کالا و محصول بودند. شمش بلوم با معامله ۱۹۶ هزار تن، بیشترین حجم معاملات امروز را به خود اختصاص داده است.

 • عرضه ۲۱۰ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا

  عرضه ۲۱۰ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران در آخرین روز بهمن (دوشنبه ۳۰ بهمن ماه) میزبان عرضه ۷۰۴ هزار و ۲۵۸ تن انواع کالا و محصول هستند. شمش بلوم با عرضه ۲۱۰ هزار تن، بیشترین عرضه امروز را به خود اختصاص داده است.

 • سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

  سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران یکشنبه ۲۹ بهمن ماه میزبان معامله یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۹۹۲ تن انواع کالا و محصول بودند. سیمان صدرنشین معاملات امروز بود و یک میلیون و ۷۱ هزار و ۶۵۰ تن از این محصول در تالار سیمان مورد معامله قرار گرفت.

 • برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

  برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

  عرضه های سیمانی ها از امروز (یکشنبه ۲۹ بهمن) آغاز و روز دوشنبه (۳۰ بهمن) ادامه می‌یابد. در عرضه های امروز، ۶۷ شرکت سیمانی یک میلیون و ۱۹۴ هزار و ۵۲۰ تن انواع سیمان را روی تابلو می برند که نسبت به هفته قبل رشد ۴۶ هزار و ۸۲۰ تنی داشت. شرکت های سیمانی از ابتدای سال تا هفته چهارم بهمن، ۵۷.۶ میلیون تن سیمان به ارزش ۵۲.۷ همت در بازار فیزیکی و ۲۳۹.۶ هزار تن انواع سیمان به ارزش ۲۴۳.۸ میلیارد تومان در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا فروختند.

 • نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

  نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران یکشنبه ۲۹ بهمن ماه میزبان عرضه یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۴۱ تن انواع کالا و محصول است. بیشترین عرضه‌های امروز مربوط به تالار سیمان است. در این تالار قرار است یک میلیون و ۱۹۴ هزار و ۵۲۰ تن سیمان عرضه شود.

 • روز شلوغ تالارهای بورس کالا

  روز شلوغ تالارهای بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه میزبان عرضه ۵۴۱ هزار و ۵۰۰ تن انواع کالا و محصول است.

 • معامله ۴۱۹ هزار تن محصول در بورس کالا

  معامله ۴۱۹ هزار تن محصول در بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه میزبان دادوستد ۴۱۹ هزار و ۱۴۷ تن انواع کالا و محصول بودند.

 • عرضه ۲۲۰ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا

  عرضه ۲۲۰ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه میزبان عرضه ۶۹۹ هزار و ۷۵ تن انواع کالا و محصول است. بیشترین عرضه های امروز مربوط به شمش بلوم است.

 • سیمان و سنگ آهن صدرنشینان معاملات بورس کالا

  سیمان و سنگ آهن صدرنشینان معاملات بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران در نخستین روز هفته (شنبه ۲۱ بهمن ماه) و تا لحظه تنظیم این گزارش میزبان دادوستد یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۸۸۱ تن انواع کالا و محصول بود. تا لحظه تنظیم این گزارش سیمان و سنگ آهن دو صدرنشین معاملات بورس کالا در روز جاری بودند.

 • برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

  برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

  عرضه های سیمانی ها از امروز (شنبه ۲۱ بهمن) آغاز و روز دوشنبه (۲۳ بهمن) ادامه می‌یابد. در عرضه های امروز، ۶۸ شرکت سیمانی یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۷۰۰ تن انواع سیمان را روی تابلو می برند. شرکت های سیمانی از ابتدای سال تا هفته سوم بهمن، ۵۶.۴ میلیون تن سیمان به ارزش ۵۱.۶ همت در بازار فیزیکی و ۲۳۵.۵ هزار تن انواع سیمان به ارزش ۲۳۹.۳ میلیارد تومان در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا فروختند.

 • عرضه ۲.۹ میلیون تن محصول در بورس کالا

  در نخستین روز هفته رقم می خورد

  عرضه ۲.۹ میلیون تن محصول در بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران در نخستین روز هفته (شنبه ۲۱ بهمن ماه) میزبان عرضه ۲ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۵۲۸ تن انواع کالا و محصول است.

 • ۹۸ هزار تن شمش بلوم در سبد خریداران بورس کالا

  ۹۸ هزار تن شمش بلوم در سبد خریداران بورس کالا

  تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه میزبان معامله ۹۸ هزار و ۱۱۳ تن شمش بلوم، ۲۰ هزار تن شمش چدن، ۲۵ تن هیدروکسید آلومینیوم بود.

 • عرضه ۴۸۸ هزار تن ورق گرم و شمش بلوم در بورس کالا

  عرضه ۴۸۸ هزار تن ورق گرم و شمش بلوم در بورس کالا

  تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه میزبان عرضه ۳۰۰ هزار و ۸۰ تن ورق گرم، ۱۸۸ هزار و ۵۳۸ تن شمش بلوم و ۲۰ هزار تن شمش چدن است.

 • سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

  سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه (تا لحظه تنظیم این گزارش ساعت ۱۶:۳۰) درمجموع میزبان معامله ۵۷۲ هزار و ۱۹۷ تن انواع کالا و محصول بودند. سیمان صدرنشین معاملات امروز است و تا این لحظه ۳۷۶ هزار و ۳۹۰ تن از این محصول در تالار سیمان معامله شده است.

 • برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

  برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

  عرضه های سیمانی ها از امروز (یکشنبه ۱۵ بهمن) آغاز و روز دوشنبه (۱۶ بهمن) ادامه می‌یابد. در عرضه های امروز، ۶۷ شرکت سیمانی یک میلیون و ۱۶۶ هزار و ۴۴۲ تن انواع سیمان را روی تابلو می برند. شرکت های سیمانی از ابتدای سال تا هفته دوم بهمن، ۵۵.۲ میلیون تن سیمان به ارزش ۵۰.۵ همت در بازار فیزیکی و ۲۳۲.۵ هزار تن انواع سیمان به ارزش ۲۳۶.۱ میلیارد تومان در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا فروختند.

 • عرضه نزدیک به ۱.۵ میلیون تن محصول در بورس کالا

  عرضه نزدیک به ۱.۵ میلیون تن محصول در بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه میزبان عرضه یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۸۸۸ تن انواع کالا و محصول است. بیشترین عرضه های امروز در تالار سیمان رقم می خورد به گونه ای که در این تالار قرار است یک میلیون و ۱۶۶ هزار و ۴۴۲ تن سیمان روی تابلو برود.

 • معامله ۵۴۷ هزار تن محصول در بورس کالا

  معامله ۵۴۷ هزار تن محصول در بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز دوشنبه ۹ بهمن ماه درمجموع میزبان دادوستد ۵۴۷ هزار و ۹۲۲ تن انواع کالا و محصول بودند.

 • سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

  سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز یکشنبه ۸ بهمن ماه میزبان دادوستد یک میلیون و ۲۱ هزار و ۳۰۱ تن انواع کالا و محصول بودند. سیمان صدرنشین معاملات امروز بود و ۸۹۴ هزار و ۶۴۴ تن از این محصول در تالار سیمان مورد دادوستد قرار گرفته است.

 • برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

  برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

  عرضه های سیمانی ها از امروز (یکشنبه ۸ بهمن) آغاز و روز دوشنبه (۹ بهمن) ادامه می‌یابد. در عرضه های امروز، ۶۸ شرکت سیمانی یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۱۳۲ تن انواع سیمان را روی تابلو می برد که نسبت به هفته قبل رشد ۴ هزار تنی داشت. شرکت های سیمانی از ابتدای سال تا هفته اول بهمن، ۵۴.۱ میلیون تن سیمان به ارزش ۴۹.۴ همت در بازار فیزیکی و ۲۲۹.۸ هزار تن انواع سیمان به ارزش ۲۳۳.۲ میلیارد تومان در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا فروختند.

 • نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

  نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز یکشنبه ۸ بهمن ماه میزبان عرضه یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۶۵۴ تن انواع کالا و محصول هستند. بیشترین عرضه های امروز مربوط به تالار سیمان است. در این تالار قرار است یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۱۳۲ تن سیمان روی تابلو برود.

 • نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

  نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز سه شنبه ۳ بهمن ماه میزبان عرضه ۶۲۱ هزار و ۲۷۹ تن انواع کالا و محصول هستند. عرضه های تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی در این روز قابل توجه است و در این تالار ۹۰ هزار و ۵ تن مواد پلیمری و شیمیایی عرضه می شود.

 • معامله ۴۸۰ هزار تن محصول در بورس کالا

  معامله ۴۸۰ هزار تن محصول در بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز دوشنبه ۲ بهمن ماه درمجموع میزبان معامله ۴۸۰ هزار و ۴۶۰ تن انواع کالا و محصول هستند. بیشترین حجم معامله در تالار محصولات صنعتی و معدنی و حراج باز رقم خورد به گونه ای که تالار محصولات صنعتی و معدنی میزبان معامله ۱۰۱ هزار و ۲۲۵ تن شمش بلوم، ۱۵ هزار تن شمش چدن، ۴۸۱ تن میلگرد، ۴۵۰ تن شمش آلومینیوم، ۳۵۰ تن ورق سرد و ۲۵ تن شمش روی بود و در تالار حراج باز ۹۰ هزار تن تختال، ۵۰۶ تن پلی وینیل کلراید و ۴۰ تن مس کاتد فروخته شد.

 • عرضه ۱۴۷ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا

  عرضه ۱۴۷ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا

  تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز دوشنبه ۲ بهمن ماه میزبان عرضه ۱۴۷ هزار و ۴۰۰ تن شمش بلوم، ۱۵ هزار تن شمش چدن و ۲ هزار تن ورق سرد است.

 • برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا/ فروش ۵۳ میلیون تن سیمان تا پایان دی در بورس کالا

  برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا/ فروش ۵۳ میلیون تن سیمان تا پایان دی در بورس کالا

  عرضه های سیمانی ها از امروز (یکشنبه اول بهمن) آغاز و روز دوشنبه (۲ بهمن) ادامه می‌یابد. در عرضه های امروز، ۶۷ شرکت سیمانی یک میلیون و ۱۸۱ هزار و ۷۴۰ تن انواع سیمان را روی تابلو می برد. شرکت های سیمانی از ابتدای سال تا پایان دی، ۵۲.۹ میلیون تن سیمان به ارزش ۴۸.۳ همت در بازار فیزیکی و ۲۲۶.۸ هزار تن انواع سیمان به ارزش ۲۲۹.۹ میلیارد تومان در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا فروختند.

 • معامله ۳۹۶ هزار تن محصول در بورس کالا

  معامله ۳۹۶ هزار تن محصول در بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز دوشنبه ۲۵ دی ماه درمجموع میزبان معامله ۳۹۶ هزار و ۷۱۷ تن انواع کالا و محصول بودند.

 • عرضه ۲۰۱ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا

  عرضه ۲۰۱ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا

  تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز دوشنبه ۲۵ دی ماه میزبان عرضه ۲۰۱ هزار و ۱۳۲ تن شمش بلوم، ۳ هزار تن ورق گالوانیزه و ۲ هزار تن ورق سرد است.

 • سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

  سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز یکشنبه ۲۴ دی ماه میزبان معامله یک میلیون و ۶۰ هزار و ۵۵۳ تن انواع کالا و محصول بودند که بیشترین حجم معاملات مربوط به تالار سیمان با معامله ۹۲۸ هزار و ۷۳۳ تن سیمان بود.

 • برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

  برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

  عرضه های سیمانی ها از امروز (یکشنبه ۱۷ دی) آغاز و روز دوشنبه (۱۸ دی) ادامه می‌یابد. در عرضه های امروز، ۶۵ شرکت سیمانی یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۲۳۰ تن انواع سیمان را روی تابلو می برد. شرکت های سیمانی از ابتدای سال تا هفته منتهی به ۲۳ دی، ۵۱.۷ میلیون تن سیمان به ارزش ۴۷.۱ همت در بازار فیزیکی و ۲۲۴ هزار تن انواع سیمان به ارزش ۲۲۷ میلیارد تومان در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا فروختند.

 • نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

  نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز یکشنبه ۲۴ دی ماه میزبان عرضه یک میلیون و ۳۶۸ هزار و ۱۰ تن انواع کالا و محصول هستند که بیشترین عرضه در تالار سیمان رقم خواهد خورد. در این تالار قرار است یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۲۳۰ تن سیمان روی تابلو می رود.

 • دادوستد ۶۶۰ هزار تن محصول در بورس کالا

  دادوستد ۶۶۰ هزار تن محصول در بورس کالا

  تالارهای بورس کالای ایران روز دوشنبه ۱۸ دی ماه میزبان دادوستد ۶۶۰ هزار و ۳۴ تن انواع کالا و محصول بود.