زعفران

در هفته ابتدایی دی ماه ۱۴۰۲ بازار گواهی سپرده کالایی با شروع معاملات زعفران در نمادهای معاملاتی با سررسید دی ماه ۱۴۰۳ شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات بود.

به گزارش کالاخبر ،حجم معاملات گواهی سپرده پیوسته کالایی (سکه طلا، زعفران نگین، شمش طلا، پسته بادامی و برنج طارم) در هفته اول دی ماه بیش از ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار گواهی بوده که زعفران با معامله ۲ میلیون و ۷۸ هزار گواهی سپرده، ۷۰ درصد حجم معاملات بازار گواهی سپرده کالایی را به خود اختصاص داد و رتبه نخست معاملات را از نظر حجم در اختیار خود گرفت. معاملات گواهی سپرده شمش طلا نیز ۱۶ درصد (معادل ۴۷۹ هزار و ۲۱۳ هزار گواهی سپرده) حجم معاملات گواهی سپرده کالایی را به ثبت رساند و بعد از زعفران در جایگاه دوم قرار گرفت.

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

در هفته گذشته حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران به دلیل شروع معاملات زعفران با سررسید دی ماه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی داشته و در حال حاضر انبارهای گواهی‌ سپرده زعفران با سررسید دی ماه سال آینده برای نمادهای سحرخیز، وحدت جام، بهرامن و نوین راه‌اندازی شده است.

روند روزانه حجم معاملات بازار گواهی سپرده کالایی

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

همچنین ارزش بازار گواهی‌ سپرده کالایی در هفته اول دی ماه ۴۰۰۰ میلیارد ریال بوده که از این رقم ۱۵۷۳ میلیارد ریال مربوط به معاملات گواهی سپرده شمش طلا و ۱۲۲۲ میلیارد ریال مربوط به معاملات گواهی زعفران و ۱۱۹۶ میلیارد ریال مربوط به معاملات گواهی سپرده سکه طلا بوده است. ارزش معاملات گواهی سپرده برنج طارم، پسته بادامی و برنج نیز تقریبا ۱۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

روند روزانه ارزش معاملات بازار گواهی سپرده کالایی

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

معامله ۴۸ کیلوگرم شمش طلا در یک هفته

در هفته گذشته ۴۷۹ هزار و ۲۱۳ گواهی سپرده شمش طلا (معادل ۴۷.۹ کیلوگرم) به ارزش یک هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال معامله شده است.

روند ارزش و حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

درخشش صندوق های طلا در بازار صندوق‌های کالایی

حجم معاملات صندوق‌های کالایی در هفته اول دی ماه ۱۵۳ میلیون و ۹۸۲ هزار واحد به ارزش ۵ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال بوده است. بیشترین حجم معاملات در بخش صندوق‌های کالایی برای صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلای زاگرس (جواهر) به میزان ۳۹ میلیون و ۳۱۳ هزار واحد صندوق بود. همچنین دو صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال) و عیار مفید (عیار) در رتبه‌های بعدی پرحجم‌ترین‌ها قرار گرفتند.

روند روزانه حجم و ارزش معاملات صندوق‌های کالایی

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

حجم معاملات صندوق‌های کالایی در هفته اول دی ماه

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالای براساس نوع دارایی به دو دسته صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا و صندوق سرمایه‌گذاری و صندوق سرمایه‌گذاری بر پایه کالاهای غیرطلا (به طور خاص کالاهای کشاورزی) تقسیم می‌شوند. در حال حاضر ۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا (شمش طلا و سکه طلا) و دو صندوق سحرخیز با پشتوانه کالای کشاورزی و صندوق چندکالایی نوویرا (نهال) نیز در این بازار فعالیت دارند.

حجم و ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا در تاریخ منتهی به ۶ دی ماه به ترتیب ۱۴۶ میلیون واحد و ۷۸۸ هزار و ۵ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال بوده که سهم آن از کل بازار صندوق‌های کالایی به ترتیب ۹۵ و ۹۷ درصد بوده است.

روند روزانه حجم معاملات صندوق‌های کالایی به تفکیک گروه کالایی

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

روند روزانه ارزش معاملات صندوق‌های کالایی به تفکیک گروه کالایی

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

آمار معاملات صندوق‌های کالایی

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های کالایی در تاریخ منتهی به ۶ دی ماه حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این صندوق‌ها باتوجه به حداکثر سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در حال حاضر امکان جذب نقدینگی بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان را دارند.

ارزش و سهم صندوق‌های کالایی از کل بازار صندوق‌های کالایی در هفته منتهی به ۶ دی ماه

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

قراردادهای آتی

حجم معاملات قراردادهای آتی در تاریخ منتهی به ۷ دی ماه ۱۹ هزار و ۸۸۳ قرارداد بوده که قراردادهای آتی زعفران نگین با ۱۴ هزار و ۸۵۵ قرارداد بیشترین حجم معاملات (۷۴.۷ درصد) را در این بازار داشته است. همچنین حجم معاملات قراردادهای آتی صندوق طلای لوتوس حدود ۲ هزار و ۶۵۰ قرارداد بوده که سهم آن از کل معاملات بازار قراردادهای آتی حدود ۱۳.۳ درصد بوده است.

روند حجم معاملات قراردادهای آتی

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

همچنین ارزش معاملات قراردادهای آتی در هفته گذشته ۱۹۶۹ میلیارد ریال بوده که قراردادهای آتی زعفران نگین و صندوق طلای لوتوس به ترتیب با ۱۱۸۶ و ۶۹۱ میلیارد ریال بیشترین سهم را داشته‌اند.

روند روزانه ارزش معاملات گروه‌های کالایی قراردادهای آتی

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

در تاریخ منتهی به ۷ دی ماه تعداد موقعیت‌های باز قرارداد آتی ۳۸ هزار و ۵۱۹ موقعیت بوده که تعداد موقعیت‌های باز قراردادهای آتی زعفران نگین ۱۹۱۵۴، قراردادهای آتی صندوق طلای لوتوس ۹۰۰۵، قراردادهای آتی شمش طلا ۷۸۰۳، قراردادهای آتی صندوق طلای کهربا ۲۱۴۰، قراردادهای آتی نقره ۲۹۴ و قراردادهای آتی پسته ۱۲۳ موقعیت بوده است.

روند روزانه موقعیتهای باز گروه‌های کالایی قراردادهای آتی

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

قراردادهای اختیار معامله

در هفته منتهی به ۷ دی ماه ۵ هزار و ۷۵۵ قرارداد معامله شده که قراردادهای اختیار معامله گواهی شمش طلا در سررسید اسفند ماه با ۵۳۳۶ قرارداد بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص است.

روند حجم معاملات قراردادهای اختیار معامله

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

ارزش معاملات قراردادهای اختیار در هفته گذشته ۲۲۹۳ میلیون ریال بوده است که ۱۶۱۰ میلیون ریال آن مربوط به معاملات قراردادهای اختیار معامله صندوق طلای کهربا بوده است.

روند ارزش معاملات قراردادهای اختیار معامله

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

همچنین تعداد موقعیت‌های باز قراردادهای اختیار معامله در تاریخ منتهی به ۷ دی ماه ۲۱ هزار و ۴۰۵ موقعیت بوده که نسبت به هفته گذشته آن حدود ۲۰ درصد (معادل ۳۵۲۳ موقعیت) افزایش داشته که عمده افزایش تعداد موقعیت‌های باز در این بازار مربوط به قرارداد اختیار معامله شمش طلا در سررسید اسفند ماه بوده است.

روند تعداد موقعیت‌های باز قراردادهای اختیار معامله

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

آمار معاملات قراردادهای اختیار معامله

جهش حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده زعفران

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بورس های کالایی جهان

بازار جهانی

آموزش

کلیدواژه ها