• ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۰
  • کد خبر: 74140
کشف پریمیوم

فردا شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۲ هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران و ۵۵۰ هزار تن وکیوم باتوم شرکت پالایش نفت اصفهان به صورت قراردادهای کشف پریمیوم در بورس کالا عرضه می شود.

به گزارش کالاخبر ، فردا شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۲ هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران در قالب ۱۲ قرارداد کشف پریمیوم و ۵۵۰ هزار تن وکیوم باتوم شرکت پالایش نفت اصفهان در قالب ۱۰ قرارداد کشف پریمیوم در بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

بدین ترتیب براساس اطلاعیه عرضه های کشف پریمیوم روز شنبه ۱۷ اردیبهشت، ۱۲ هزار تن مس کاتد (شرکت ملی صنایع مس ایران) در قالب ۱۲ قرارداد عرضه می شود.

زمان معامله نهایی این قراردادها هم از ۲۸ خرداد آغاز و تا ۱۲ شهریور ادامه دارد؛ به این ترتیب یک قرارداد در خرداد و ۴ قرارداد در تیر، ۵ قرارداد در مرداد و ۲ قرارداد در شهریور نهایی می شوند.

موعد تحویل نخستین قرارداد کشف پریمیوم مس کاتد نیز ۵ تیر و تحویل سایر قراردادها ۲۰ شهریور خواهد بود.

تسویه معامله نهایی، نقدی و اعتباری بوده و مهلت تسویه کشف پریمیوم ۳ روز کاری بعد از معامله نهایی اعلام شده و طبق روال سایر عرضه ها در این روش، فرمول محاسبه قیمت پایانی، قیمت مبنا به اضافه پریمیوم خواهد بود.

مرجع قیمت مبنا در معاملات مس کاتد، میانگین موزون هفتگی معاملات ۳ هفته آخر مس کاتد در بورس کالا قبل از معامله نهایی در نظر گرفته شده است. همچنین متقاضی خرید باید دارای پروانه بهره برداری مجاز و معتبر واحد تولیدی شمش فولادی باشد و تحویل کالا به خریداران فاقد پروانه مقدور نیست.

عرضه های کشف پریمیوم وکیوم باتوم

این قراردادها در دو حجم حداقلی ۲۰ هزار تن و ۹۰ هزار تنی عرضه شده و تاریخ معامله نهایی قراردادها از ۲۴ اردیبهشت تا ۲۲ شهریور سال جاری ادامه دارد.

براساس اطلاعیه عرضه کشف پریمیوم وکیوم باتوم، در هر ماه ۲ قرارداد نهایی و تحویل می شود؛ به طوریکه در هر ماه از سال ۱۴۰۱ تا شهریور یک قرارداد ۲۰ هزار تنی و یک قرارداد ۹۰ هزار تنی نهایی و تحویل می شود.

همچنین تاریخ تحویل نخستین قرارداد کشف پریمیوم وکیوم باتوم، ۳۱ اردیبهشت امسال اعلام شده و تحویل در سایر قراردادها تا ۳۱ شهریور ادامه می یابد.

نوع تسویه معاملات به دو صورت نقدی و اعتباری بوده و مهلت تسویه کشف پریمیوم ۳ روز کاری بعد از معامله نهایی اعلام شده است و فرمول محاسبه قیمت پایانی، قیمت مبنا که ۹۵ درصد میانگین موزون وکیوم باتوم کل ۲ هفته قبل معاملات نهایی به اضافه پریمیوم خواهد بود.

کل معاملات پریمیوم در سال ۱۴۰۰ در بورس کالا، معامله نزدیک ۲۳۷ هزار تن محصول به ارزش ۳ هزار و ۲۳۹ همت (هزار میلیارد تومان) بود که ۲۱۵ هزار تن آن به ارزش ۲ هزار و ۹۵۷ همت مربوط به شمش بلوم بود. البته برای تختال هم معاملات کشف پریمیوم درنظر گرفته شد که در سال ۱۴۰۰ معامله ای برای آن صورت نگرفت.

کشف پریمیوم به چه معناست؟

کشف پریمیوم قراردادی است که در بازار فیزیکی بورس کالای ایران معامله می‌شود و به موجب آن، طرف‌های متعهد می‌شوند که در زمان مشخصی در آینده (تحویل، حمل یا بارگیری) کالا را براساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به علاوه مابه التفاوت توافق شده) معامله کنند.

خریدار بخشی از بهای معامله را در زمان توافق به فروشنده پرداخت کرده و تسویه مابقی وجه متعاقباً و براساس شرایطی انجام می‌شود که در زمان عقد قرارداد مشخص میشود.

سازوکار این قرارداد به گونه‌ای است که در ابتدای انجام توافق، طرف های معامله باید قسمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع کنند.

در این قرارداد، ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﺴﺮ می‌ﺷﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس کالا اﻋﻼم می‌شود.

به این ترتیب، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی بین طرف های معامله منعقد می‌شود ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم، ﻃﺮف های معامله ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ بورس کالا شده‌اند. اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس کالا ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻧﻘﺪ، نسیه ﻳﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ می شود.

ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در این قراردادها از فرمول توافق شده بین طرفین و پریمیوم کشف شده در تالار قابل محاسبه است.

فرآیند قرارداد کشف پریمیوم

برای روشن شدن فرآیند معاملات قرارداد کشف پریمیوم فرض کنید که شخصی نیازمند کالای مشخصی در آینده باشد و شخص دیگری نیز توانایی تامین این کالا را برای آینده داشته باشد. این دو شخص می‌توانند وارد معامله شده و کالا را برای آینده مورد معامله قرار دهند؛ ولی مهم‌ترین نکته در مورد این معامله بحث قیمت مبادله کالا در آینده و در زمان تحویل و فرمول قیمت مبنا برای تسویه ثمن معامله است.

طرف‌های معامله برای حل اختلاف نظرهای احتمالی می‌توانند قیمت کشف شده در یک بازار قابل قبول دیگر یا قیمت که توسط یک مرجع مشخص معرفی می‌شود را به عنوان قیمت مبنا انتخاب کرده و توافق کنند قیمت نهایی (قیمت مبادله) برابر قیمتی با مابه التفاوت مشخص نسبت به قیمت مبنا باشد که واژه پریمیوم در حقیقت همین مابه التفاوت ذکر شده است و برای کشف شفاف آن، باید عرضه و تقاضا در قالب بازاری شفاف مثل بورس کالا به رقابت بپردازند.

به عنوان نمونه در عرضه مذکور وکیوم باتوم تولیدی مجتمع پالایش نفت اصفهان، خریدار و فروشنده متعهد به مبادله کالا در آینده براساس نرخ مرجع قیمتی تعیین شده (در این معامله انجمن صنفی صنعت پالایش و نفت) به علاوه پریمیوم کشف شده هستند.

در روز عرضه، نرخ پایه پریمیوم در فرمول قیمت مبنا صفر در نظر گرفته می شود؛ خریدار و فروشنده با رقابت می توانند این نرخ پایه را روی تابلوی معاملات نیز ثابت نگه داشته و صفر لحاظ کنند و یا می توانند آن را افزایش و یا حتی کاهش دهند.

اما در زمان سررسید قرارداد نیز قیمت وکیوم باتوم اعلامی از سوی نهاد مرجع در ضرایب مندرج در اطلاعیه عرضه ضرب می شود و حاصل آن با مبلغ پریمیوم کشف شده در روز عرضه جمع شده و قیمت نهایی معامله را مشخص می کند.

به این ترتیب، در روز عرضه و در فرآیند کشف پریمیوم نه کالایی تحویل می شود و نه ثمن معامله پرداخت می شود؛ بلکه خریدار و فروشنده با ارایه وجه تضمین های لازم تنها متعهد به انجام معامله در روز سررسید شده اند.

مزایای قرارداد کشف پریمیوم

مزیت اصلی این گونه قراردادها نسبت به سایر قراردادها در آن است که در قرارداد کشف پریمیوم خریدار از رسیدن کالا و تامین به موقع اطمینان خاطر دارد.

حال آنکه در قراردادی مثل سلف خریدار باید از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشد که جنس موردنظر را پیش‌خرید کند؛ به این ترتیب بسیاری از خریداران، سرمایه مورد نیاز را برای تامین مواد اولیه مصرفی خود در اختیار ندارند، اما برای حفظ تولید آتی خود نیازمند تضمین هستند که این ضمانت به کمک قرارداد کشف پریمیوم امکان پذیر است.

ضمن اینکه فروشنده نیز این اطمینان را پیدا می‌کند که کالای تولیدی خود را در تاریخ سررسید می‌فروشد.

با معاملات کشف پریمیوم در بورس کالای ایران، هم تولیدکننده و هم خریدار اطمینان پیدا می کنند که در هر فصل، در زمینه تولید محصول و خرید مواد اولیه موردنیاز خود در بازار مشکلی نخواهند داشت و این اتفاق به طور مستقیم تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در پایان این گزارش می افزاید، معاملات قراردادهای کشف پریمیوم که از نوع قراردادهای بلندمدت به شمار می رود، برای نخستین بار در بورس کالای ایران روی محصول وکیوم باتوم تولیدی مجتمع پالایش نفت اصفهان کلید خورد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بورس های کالایی جهان

بازار جهانی

آموزش

کلیدواژه ها