آبشده طلا

در این تحلیل نگاهی داریم به سناریوهای احتمالی آبشده طلا و سکه نقدی طی هفته جاری.

چشم انداز

طی هفته اخیر شاهد شکل گیری تمایلات صعودی آبشده طلا در شروع هفته بودیم که توانست با شکست مقاومت ۵۰۰۰۰۰ به قیمت۵۰۲۰۰۰ و ۵۰۴۰۰۰ دست پیدا کند در ادامه با عرضه شدیدی روبرو شد و مجدد به دامنه ۵۰۰۰۰۰ بازگشته است. در سکه نقدی نیز با شکست مقاومت ۱۲۰۵۰۰۰ سناریو افزایشی فعال شد و تمایلات صعودی تا دامنه ۱۲۱۷۰۰۰ ادامه پیدا کرد مجدد با سناریو برگشتی و عدم پایداریی قیمت بالای ۱۲۱۷۰۰۰ توانست با کاهش شارپی مواجه شود و به زیر ۱۲۰۰۰۰۰ باز گردد.

تحلیل آبشده طلا

در نمودار چهارساعته قیمت در دامنه تقاضایی خود قرار گرفته است در حال حاضردامنه  تقاضا بین۴۹۶۰۰۰ تا ۴۹۸۰۰۰  است و دامنه عرضه بین ۵۰۲۰۰۰ تا ۵۰۴۰۰۰ است گذر و عدم گذر از تقاضا و عرضه فعلی منجر به نوسان تازه ای می شود.

سناریوهای احتمالی آبشده طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه بالای ۴۹۸۰۰۰ پایدار باشد تمایلات صعودی به سمت ۵۰۴۰۰۰ برقرار است و اهداف میانی  ۵۰۱۰۰۰ - ۵۰۲۰۰۰ خواهد  بود.

سناریو کاهشی: چنانچه با شکست ۴۹۸۰۰۰ روبرو شود احتمال کاهش قیمت به سمت ۴۹۵۵۰۰ برقرار است و اهداف میانی ۴۹۷۰۰۰ - ۴۹۶۰۰۰  خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه با رویت دامنه قیمتی ۵۰۲۰۰۰ تا ۵۰۴۰۰۰ روبرو شود احتمال عرضه قیمت با عدم شکست ۵۰۵۰۰۰ وجود دارد. و اهداف شامل : ۵۰۱۰۰۰ - ۵۰۰۰۰۰ - ۴۹۸۰۰۰ است.

حالت دوم: چنانچه با رویت دامنه قیمتی ۴۹۷۰۰۰ - ۴۹۶۰۰۰ روبرو شود احتمال تقاضایی قیمت با عدم شکست ۴۹۵۰۰۰ وجود دارد و اهداف صعودی آن شامل ۴۹۸۰۰۰ - ۵۰۱۰۰۰ - ۵۰۲۰۰۰ است.

تحلیل سکه نقدی

در نمودار چهارساعته سکه نقدی فعلا در دامنه تقاضایی هفته گذشته قرار دارد و عدم شکست و شکست دامنه فعلی ۱۱۹۲۰۰۰ تا ۱۱۹۰۰۰۰ بسیار مهم خواهد بود و عدم شکست این دامنه منجر به افزایش قیمت به بالای ۱۲۰۰۰۰۰ می گردد و شکست آن منجر به کاهش به دامنه ۱۱۸۰۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: عدم شکست دامنه تقاضایی ۱۱۹۲۰۰۰ تا ۱۱۹۰۰۰۰ احتمال افزایش قیمت به اهداف ۱۱۹۶۰۰۰ - ۱۲۰۰۰۰۰ - ۱۲۰۵۰۰۰ - ۱۲۱۰۰۰۰وجود دارد.

سناریو کاهشی: شکست دامنه تقاضایی فعلی ۱۱۹۲۰۰۰ تا ۱۱۹۰۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۱۸۸۰۰۰ - ۱۱۸۵۰۰۰ - ۱۱۸۳۰۰۰ وجود دارد. و در صورتی که بتواند از دامنه ۱۱۸۰۰۰۰ گذر کند و تثبیت یک روزه در زیر این سطح احتمال کاهش بیشتر تا دامنه ۱۱۷۰۰۰۰ امکان پذیر خواهد بود.

سناریو های برگشتی

حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی بتواند دردامنه ۱۲۱۰۰۰۰ تا ۱۲۱۵۰۰۰ قرار گیرد، عدم شکست دامنه قیمتی ۱۲۱۷۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۲۰۵۰۰۰ - ۱۲۰۰۰۰۰ - ۱۱۹۵۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی بتواند دردامنه ۱۱۸۳۰۰۰ قرار گیرد عدم شکست ۱۱۸۰۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۱۸۵۰۰۰ - ۱۱۸۸۰۰۰ - ۱۱۹۲۰۰۰ و ۱۱۹۵۰۰۰ وجود دارد.

منبع: طلا چارت

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بورس های کالایی جهان

بازار جهانی

آموزش

کلیدواژه ها