شمش فولاد

عرضه های امروز شمش بلوم شرکت آهن و فولاد ارفع که در قالب ۶ قراردادهای کشف پریمیوم به حجم ۳۰ هزار تن صورت گرفت با تقاضای بالای ۵۹هزار تنی خریداران همراه شد که گویای استقبال صنایع از طرح ویژه وزارت صمت در راستای مدیریت هوشمند بازار و رفع دغدغه تولیدکنندگان از مسیر بورس کالا است.

به گزارش «کالاخبر»؛ براساس آمارهای معاملاتی امروز چهارشنبه ۳ آذر ماه ۶ قرارداد ۵ هزار تنی کشف پریمیوم شمش بلوم شرکت آهن و فولاد ارفع جمعا معادل ۳۰ هزار تن محصول مورد معامله قرار گرفت که ۳ قرارداد برای تحویل بهمن ماه سال جاری و ۳ قرارداد برای تحویل اسفند ماه در نظر گرفته شده است؛ نکته حائز اهمیت در خصوص این معاملات حجم بالای تقاضای مصرف کنندگان بود که مقابل عرضه ۳۰ هزار تنی در مجموع ۵۹هزار تن تقاضا بر تابلوی معاملات ثبت شد.

گفتنی است، تاریخ معامله نهایی این قراردادها از ۱۱ بهمن ماه آغاز و تا ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین تاریخ تحویل اولین قرارداد کشف پریمیوم محصول مذکور، ۱۶ بهمن ماه سال جاری اعلام شده و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا ۲۱ اسفند ماه امسال ادامه می یابد.

نوع تسویه معاملات در این قراردادها به صورت نقدی بوده و مهلت تسویه کشف پریمیوم ۳ روز کاری بعد از معامله نهایی اعلام شده و طبق روال عرضه ها در این روش، فرمول محاسبه قیمت پایانی، قیمت مبنا به اضافه پریمیوم خواهد بود. 

مرجع قیمت مبنا در معاملات شمش بلوم میانگین موزون هفتگی معاملات ۳ هفته آخر گروه کالایی قبل از معامله نهایی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، وزارت صمت گام های نخست این طرح را که در راستای مدیریت هوشمند بازار و رفع دغدغه تولیدکنندگان از طریق قراردادهای کشف پریمیوم صورت گرفت، روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه محکم برداشت و مصرف کنندگان استقبال ویژه ای از عرضه های شمش فولاد شرکت های جهان فولاد سیرجان، چادرملو و فولاد کاوه جنوب کیش داشتند و در مجموع ۱۷۵ هزار تن شمش بلوم در قالب ۲۷ قرارداد و ۱۲۰ تن مس شرکت ملی مس ایران در قالب ۶ قرارداد مورد معامله قرار گرفت.

روز شنبه ۲۹ آبان ماه نیز شاهد استقبال ویژه خریداران از این شیوه معاملاتی بودیم به گونه ای که در مقابل عرضه ۲۰ هزار تنی آهن اسفنجی ایمیدرو، تقاضای چشمگیر ۶۲ هزار تنی در تالار شکل گرفت و در پایان ۱۰ قرارداد ۲ هزار تنی آهن اسفنجی منعقد شد. 

قرارداد کشف پریمیوم

کشف پریمیوم قراردادی است که در بازار فیزیکی بورس کالای ایران معامله می‌شود و به موجب آن، طرفین متعهد می‌شوند که در زمان مشخصی در آینده (تحویل، حمل یا بارگیری) کالا را براساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به علاوه مابه التفاوت توافق شده) معامله کنند. 

خریدار بخشی از بهای معامله را در زمان توافق به فروشنده پرداخت و تسویه مابقی وجه متعاقباً و براساس شرایطی انجام می‌شود که در زمان عقد قرارداد مشخص می‌گردد. مکانیسم این قرارداد به گونه‌ای است که در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع کنند. 

در این قرارداد، ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﺴﺮ می‌ﺷﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس اﻋﻼم می‌شود. به این ترتیب، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی بین طرفین منعقد می‌شود ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ بورس شده‌اند. 

اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻧﻘﺪ، نسیه ﻳﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ می شود. ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در این قراردادها از فرمول توافق شده بین طرفین و پریمیوم کشف شده در تالار قابل محاسبه است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بورس های کالایی جهان

بازار جهانی

آموزش